“Скорпионс” и енергийния микс

Молба на един енергиен патриот

 

 

 

Уважаеми Другарки и Другари, Дами и Господа, колеги енергетици,

Ще започна с едно нужно входиране на факти. Аз не съм енергетик, но съм енергичен патриот.

От доста време много хора твърдят за мен, че съм вятърничав. В началото се обиждах. негодувах, мърморех, нападах с думи моите обвиняващи. После свикнах, замислих се, осмислих се, минах през катарзис, кратък, но плодотворен и изцелителен.

Днес години, след първото несправедливо обвинение (въпреки катарзиса), преосмислил се, имам безкрайно много идеи покрай вятъра и вятърничавите.

Четящ сайтове за приложението на вятъра, си мисля, че съм компромисна, консесусна фигура за едно нежелано от никой Министерство на вятъра и вятърничавите.

Ето и моите мотиви, в полза на обществото:

Ако съберем всички ветрове, бушуващи в мислите на вятърничавите, обуздаем тези сили в полза на обществото, ние ще решим всички проблеми на НЕК и националния енергетичен баланс. Голям резерв виждам и във ветровете. идващи от думите на много действащи политици.

Моите изследвания ме доведоха на стоп до БАН. Там се срещнах с други надежди. Учените от БАН, освен производители на идеи са открили едни нови устройства под логото на “Изберете Българското”, които успяват да превърнат идеите от вятърничави в микро ветрове, а събрани заедно, те произвеждат много електричество, неизползвано до днес. Първите експерименти учените са провели на вътрешни, затворени БАН опити, които са се оказали учудващо успешни и обещаващи.

Отивайки до БАН, аз минах покрай всички Министерства, усетих, през развитата в годините ми на размисъл и катарзис, свръхсетивност една не използувана енергия на статична енергия, която може да бъде превърната в електрическа. Някъде на третото министерство, балансът на това електрическо включване (не ромско) вече покриваше липсата на безплатни източници на енергия в тъй скъпия днес енергиен микс.

Дълбоко убеден съм, че ние не трябва да пипаме енергийната ни система, а да търсим включването на нови, безплатни, ВЕИ източници, които да свалят цената на крайния продукт и осигуряващ доход и препитание на енергетици, енергични предприемачи и на добрите инвеститори, успели да усетят вятъра на промяната преди 25 години.

И ако моята идея бъде подкрепена, мога само да предвидя международните ефекти. България ще стане хъб на всички вятърничави по света. Синергията на родилите се резултати и моята лична отдаденост на идеята ще доведат до срива на цените на тока. След обозрим период от 2 – 3 мандата, България ще е първата страна в света, в която потребителите ще получават пари от своята вятърничавост.

Моля тази моя идея да бъде прегледана внимателно, държавнически и честно. Убеден съм, всички прочели я ще бъдат нейни отрицатели. Но моля за втори, още по-честен, вятърничав, прочит – тогава, убеден съм, всички ще усетят прилив на енергия – тази енергия е електрическа, именно тя е търсена от НЕК сега. Безплатна, силна, самовъзбуждаща се и неизползвана.

Това е търсения вятър на промяната, за който пееха “Скорпионс” преди повече от 25 години, а ние не уловихме и не включихме в пакета на енергийния микс. Аз си падам и малко рокаджия, изследвам проблема отдавна.

Считам, че липсата на Министерство на вятъра, нежеланието на партиите да се заемат с тази наивна на пръв поглед задача, осигурява липсата на конкуренти и решава една национална задача, която не решаваме до днес – намирането на една национална кауза, с която да превърнем България в уникална страна. Страна, за чийто паспорти и жителство се вият опашки пред визовите отдели на Българските посолства по земята. И не само.

В този важен, съдбовен и гръмовен исторически момент, е необходимо повече от всякога намирането на национално-отговорно съгласие. Не са нужни промени, нужни са ни елегантни, иновативни решения с добавена стойност, не пипащи досегашните ни стойности и ценности. С дълбока надежда и със силата на надграждането ние ще обърнем хода на световната енергетична история, напук на фракинга, шиста и сгъстените газове и танкерите им.

С вяра и надежда! За една истинска вятърничава и силна България!

С уважение,
Уинд Петров,
патриот и откривател

(подпис, не се чете)

This entry was posted in Uncategorized by Jurii Jordanov. Bookmark the permalink.

About Jurii Jordanov

Винаги съм мечтал да пиша. И никога не ставаше освен позната младежка графомания, произвела доста стихове и останали живи и днес в едни пожълтяли листове. После животът ме подкара в своя коловоз - и от инжинер, после програмист, станах търговец на своя труд, а сега - "капиталист", ерго - сам отговарящ за себе си и за няколко десетки съдби на моите служители. Писането остана желание до момента, в който през 2013, България се събуди. Вярно бе и е "колкото-толкова", но се събужда и днес. Има една мисъл на Джакомо Леопарди, писал и мислил за хората и поведението им през XIX век, която най-добре описва това, което си мисля, че е най-важното в живота ни - Истината. Най-мразени са винаги тези, които са искрени и наричат нещата с техните имена. Това е непростим грях за човешкия род, който мрази не толкова злосторника или самото зло, колкото този, който го назовава.. Така че злосторникът често получава богатство, почести и власт, а назовавалият го е качен на бесилото, защото хората са винаги готови да понесат всяко нещо от другите или от Небето, стага то да им е било спестено на думи.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>