Планът

 

 

Имам План Йорданов за оправяне на България.

(името на спасителя няма голямо значение – въпросът е името да съвпада с името на лидера на партията)

Мои експерти са намерили вратичка във физическите закони. През този много тънък процеп на срещата на откритите до днес природни закономерности – ще фокусираме България като център на Вселената. Таен мой център направи технологичен и интелектуален пробив.

Дарявам го на Родината – като онзи бизнесмен, даряващ острова от пенза (пяна). Примерът е заразяващ!

Този пробив ще ни осигури ток, газ, петрол, храни в неограничени количества. Всички народи ще идват при нас на колене и ще искат да работят за нас. Ние просто ще определяме кой да ни бъде съюзник, работник или клиент.

Моите експерти опитомиха атомите. Всеки атом във Вселената (ще) намери своето основание да ни бъде съюзник. Преговорите са в напреднала фаза.

Изберете ли ме – получавате:

1. Прекрасен климат.
2. 10 (десет) реколти годишно.
3. Достъп до неподозирани петролни и газови находища.
4. Пожизнена рента за всеки гласувал за плана ми.

Гласувайте с бюлетина 00! Символ на чистотата, облекчението и надеждата.

Лозунгът ми е: “Един лидер, една страна, една вселена“.

Знамето ни ще бъде конската опашка. Както каза една уважавана професорка – ние сме дошли на коне. Като знаете всеки богат по света днес е любител на конете. И през този символ Аспарух ни е дал своето забравено до днес послание!

Купуването и продаването на гласове е забранено от Закона!

This entry was posted in Uncategorized by Jurii Jordanov. Bookmark the permalink.

About Jurii Jordanov

Винаги съм мечтал да пиша. И никога не ставаше освен позната младежка графомания, произвела доста стихове и останали живи и днес в едни пожълтяли листове. После животът ме подкара в своя коловоз - и от инжинер, после програмист, станах търговец на своя труд, а сега - "капиталист", ерго - сам отговарящ за себе си и за няколко десетки съдби на моите служители. Писането остана желание до момента, в който през 2013, България се събуди. Вярно бе и е "колкото-толкова", но се събужда и днес. Има една мисъл на Джакомо Леопарди, писал и мислил за хората и поведението им през XIX век, която най-добре описва това, което си мисля, че е най-важното в живота ни - Истината. Най-мразени са винаги тези, които са искрени и наричат нещата с техните имена. Това е непростим грях за човешкия род, който мрази не толкова злосторника или самото зло, колкото този, който го назовава.. Така че злосторникът често получава богатство, почести и власт, а назовавалият го е качен на бесилото, защото хората са винаги готови да понесат всяко нещо от другите или от Небето, стага то да им е било спестено на думи.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>