Отговорът, който ще търсим през 2014

Протестите на 2013 зададоха хиляди пъти въпросът Кой?.

Но хиляди пъти неизречен, но зададван от Протестите е въпроса:

Кой обича България искрено?

Това е въпросът на идващите години в живота ни. Въпросът, който ние задавахме и ще задаваме на властниците, на себе си, на хората до себе си, на партиите. Въпросът, който събира и фокусира в в себе си всички онези въпроси за ценности и морал, които са “тухличките” на една нова, честна към себе си, прозрачна и просперираща България. Страната, за която мечтаят и се борят през делата си всички честни хора на страната ни. От нашите честните и откровени отговори на този въпрос ще се роди и възкръсне нашата България.

Отговорите и делата са лични, резултатите са общи.

Кой и как обича България искрено?

Това ще в въпросът, чийто отговор ще търсим през 2014!

This entry was posted in Uncategorized by Jurii Jordanov. Bookmark the permalink.

About Jurii Jordanov

Винаги съм мечтал да пиша. И никога не ставаше освен позната младежка графомания, произвела доста стихове и останали живи и днес в едни пожълтяли листове. После животът ме подкара в своя коловоз - и от инжинер, после програмист, станах търговец на своя труд, а сега - "капиталист", ерго - сам отговарящ за себе си и за няколко десетки съдби на моите служители. Писането остана желание до момента, в който през 2013, България се събуди. Вярно бе и е "колкото-толкова", но се събужда и днес. Има една мисъл на Джакомо Леопарди, писал и мислил за хората и поведението им през XIX век, която най-добре описва това, което си мисля, че е най-важното в живота ни - Истината. Най-мразени са винаги тези, които са искрени и наричат нещата с техните имена. Това е непростим грях за човешкия род, който мрази не толкова злосторника или самото зло, колкото този, който го назовава.. Така че злосторникът често получава богатство, почести и власт, а назовавалият го е качен на бесилото, защото хората са винаги готови да понесат всяко нещо от другите или от Небето, стага то да им е било спестено на думи.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>